Hovedmålrubrikk MainMeasurementsSection HOVEDMÅLRUBRIKK

datatype

Riksantikvaren Gyldig

lengden og bredden på huset, angitt i cm Merknad: Rubrikk nr 24 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
the length and width of the building, given in cm Note: Section no. 24 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
lengde lengden på huset, angitt i cm Integer 0..1
bredde bredden på huset, angitt i cm Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SEFRAKLENGDE Integer 8 0..1
SEFRAKBREDDE Integer 8 0..1
Name Type English Description
lengde Integer sefrakLength
bredde Integer sefrakBreadth

Vis Hovedmålrubrikk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1