Vegadresse

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en "veg" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
VegadresseIdent Unik ekstern identifisering av vegadresse, brukt i api'er Merknad: Adressenavn er bare med i Geointegrasjonsapi'et. Adressekode er ikke med i Geointegrasjonsapi'et VegadresseIdent (datatype) 1..1
- adressekode Integer 0..1
- nummer Integer 1..1
- bokstav CharacterString 0..1
- adressenavn CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
VEGADRESSEIDENT VegadresseIdent 1..1
Name Type English Description
VegadresseIdent VegadresseIdent

Vis Vegadresse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
VegadresseIdent 1 ..1
Navn Beskrivelse
Adressekode eller adressenavn påkrevd En vegadresse må ha enten adressekode og/eller adressenavn