VegadresseIdent

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

Unik ekstern identifisering av vegadresse, brukt i api'er Merknad: Adressenavn er bare med i Geointegrasjonsapi'et. Adressekode er ikke med i Geointegrasjonsapi'et
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
adressekode Integer 0..1
nummer Integer 1..1
bokstav CharacterString 0..1
adressenavn CharacterString 0..1
AdresseIdent
kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Avledet fra Nasjonal hovedinndeling, Kommune Integer 1..1
bruksenhetsnummer identifisering av bruksenhet i bygningen. Bruksenhetsnummer (datatype) 0..1
- etasjeplan Hvilket plan etasjen ligger i, f.eks. om det er en underetasje eller loftsetasje. EtasjeplanKode (kodeliste) 1..1
- etasjenummer etasjenummer innenfor etasjeplanet bruksenheten ligger på Integer 1..1
- løpenummer løpenummer innenfor etasjen bruksenheten ligger på Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Integer 1..1
Bruksenhetsnummer (datatype) 0..1
- ETASJEPLAN EtasjeplanKode (kodeliste) 1 1..1
- ETASJENUMMER Integer 2 1..1
- LØPENR Integer 2 1..1
ADRESSEKODE Integer 5 0..1
NUMMER Integer 4 1..1
BOKSTAV CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
kommunenummer Integer
bruksenhetsnummer Bruksenhetsnummer (datatype)
- etasjeplan EtasjeplanKode (kodeliste)
- etasjenummer Integer
- løpenummer Integer
adressekode Integer
nummer Integer
bokstav CharacterString
adressenavn CharacterString

Vis VegadresseIdent i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype VegadresseIdent supertype AdresseIdent