AvtalteGrenser

objekttype

Kartverket Utkast

avtale mellom to eller flere stater om en felles grense, enten mellom nasjonene eller som avgrensning av felles område for ressursutnyttelse

Vis AvtalteGrenser i NVDB Datakatalog