BmFunntype BMFUNNTYPE

kodeliste

Miljødirektoratet Gyldig

angir hvilket grunnlag oppføringen bygger på, jf basisOfRecord i Darwin Core
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Objekt angir at et konkret objekt kan knyttes til funnet, så som innsamlet materiale, fossil etc. 1
Observasjon angir en observasjon av en art 2
Bilde angir at fotomateriale er knyttet til funnet 3
Beregnet angir vurdering/bedømmelse av ekspert eller basert på lokal kunnskap 4
Litteratur angir at opplysninger er hentet fra litteratur 5
Lyd angir at lydopptak er knyttet til funnet 6
Ukjent 9
Verdi Navn Beskrivelse
Objekt angir at et konkret objekt kan knyttes til funnet, så som innsamlet materiale, fossil etc.
Observasjon angir en observasjon av en art
Bilde angir at fotomateriale er knyttet til funnet
Beregnet angir vurdering/bedømmelse av ekspert eller basert på lokal kunnskap
Litteratur angir at opplysninger er hentet fra litteratur
Lyd angir at lydopptak er knyttet til funnet
Ukjent
Name Description Code value
Objekt
Observasjon
Bilde
Beregnet
Litteratur
Lyd
Ukjent

Vis BmFunntype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1