RegistreringStatus RegStatus

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

status for registreringen av skredhendelsen og kvalitetsnivå på denne
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Registrert Indikerer kun at objektet er registrert. Registrert
Registrert og godkjent Registreringa har vært gjennom en kvalitetskontroll hos en av leverandørene eller av en superbruker. Kvaliteten på skredregistreringa og kvalitetskontrollen kan variere. Merknad: Kvalitetsnivå A-C erstatter Registrert og godkjent for skredhendelser registrert fra og med 2015 for bedre å differensiere kvaliteten på skredregistreringer. Registrert og godkjent
Godkjent kvalitet A Krav om at registreringen representerer en faktisk skredhendelse. Godkjent kvalitet A
Godkjent kvalitet B Registreringa møter følgende krav:
  • Nøyaktighet i tidsangivelse for skredhendelsen på +/- 1 dag eller bedre.
  • Posisjonsnøyaktighet for skredhendelsen på +/- 50 m eller bedre.
  • Det ikke finnes duplikatregistreringer av skredhendelsen.
Godkjent kvalitet B
Godkjent kvalitet C Registreringa møter følgende krav:
  • Nøyaktighet i tidsangivelse for skredhendelsen på +/- 1 dag eller bedre.
  • Posisjonsnøyaktighet: Det kreves enten 1) løsne- og utløpsområde som polygon (ingen krav til stedfestingsmetode), eller 2) skredpunkt (nøyaktighet +/- 50 m eller bedre) OG utløpspunkt (nøyaktighet +/- 50 m eller bedre) OG løsnepunkt (nøyaktighet +/- 500 m eller bedre).
  • Korrekt skredtype er benyttet.
  • Det ikke finnes duplikatregistreringer av skredhendelsen.
Godkjent kvalitet C
Verdi Navn Beskrivelse
Registrert Indikerer kun at objektet er registrert.
Registrert og godkjent Registreringa har vært gjennom en kvalitetskontroll hos en av leverandørene eller av en superbruker. Kvaliteten på skredregistreringa og kvalitetskontrollen kan variere. Merknad: <i>Kvalitetsnivå A-C </i>erstatter <i>Registrert og godkjent </i>for skredhendelser registrert fra og med 2015 for bedre å differensiere kvaliteten på skredregistreringer.
Godkjent kvalitet A Krav om at registreringen representerer en faktisk skredhendelse.
Godkjent kvalitet B Registreringa møter følgende krav: <ul> <li>Nøyaktighet i tidsangivelse for skredhendelsen på +/- 1 dag eller bedre. </li> <li>Posisjonsnøyaktighet for skredhendelsen på +/- 50 m eller bedre. </li> <li>Det ikke finnes duplikatregistreringer av skredhendelsen. </li> </ul>
Godkjent kvalitet C Registreringa møter følgende krav: <ul> <li>Nøyaktighet i tidsangivelse for skredhendelsen på +/- 1 dag eller bedre. </li> <li>Posisjonsnøyaktighet: Det kreves enten 1) løsne- og utløpsområde som polygon (ingen krav til stedfestingsmetode), eller 2) skredpunkt (nøyaktighet +/- 50 m eller bedre) OG utløpspunkt (nøyaktighet +/- 50 m eller bedre) OG løsnepunkt (nøyaktighet +/- 500 m eller bedre). </li> <li>Korrekt skredtype er benyttet. </li> <li>Det ikke finnes duplikatregistreringer av skredhendelsen. </li> </ul>
Name Description Code value
Registrert
Registrert og godkjent
Godkjent kvalitet A
Godkjent kvalitet B
Godkjent kvalitet C

Vis RegistreringStatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1