MilitærtØvelsesområdegrense MilitaryPracticeAreaBoundary

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

grense for område benyttet av forsvaret til øvelser
boundary for area used by the armed forces for exercises
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis MilitærtØvelsesområdegrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon MilitærtØvelsesområde 1 avgrensning/avgrensning MilitærtØvelsesområdegrense 0..*