Sjøterritorium SJØTERRITORIUM

objekttype

Kartverket Gyldig

sone som dekker havområdet fra grunnlinjen og ut til territorialgrensen, 12 nautiske mil utenfor og parallelt med grunnlinjen

Vis Sjøterritorium i NVDB Datakatalog