Støygrense Noise limit

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

avgrensning av støy
delimitation of noise zone
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis Støygrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Støy 1..2 avgrensning/avgrensning Støygrense 0..*