TettstedId TETTSTEDID

datatype

Kartverket Gyldig

unik identifikasjon av et tettsted i form av en 4-sifret kode eller et navn
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
tettstednummer består av en 4-sifret kode Merknad: Det skal benyttes ledende nuller. CharacterString 1..1
tettstednavn navn på tettsted bestemt av SSB CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
TETTSTEDNUMMER CharacterString 4 1..1
TETTSTEDNAVN CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
tettstednummer CharacterString
tettstednavn CharacterString

Vis TettstedId i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1