NaturmangfoldVurdering

kodeliste

Miljødirektoratet Foreslått

Samlet vurdering av lokalitetens naturmangfold

Vis NaturmangfoldVurdering i NVDB Datakatalog