SOSI_objekt_NMG_flater

objekttype

Kartverket Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
arealKvadratkilometer Definisjon produktspesifikasjon: beregnet fra primærdata flatens areal i kvadratkilometer Real 0..1
datafangstdato for fastsatte grenser/flater er datafangstdato det samme som vedtaksdato eller dato for undertegning av traktat eller avtale DateTime 0..1
gyldigFra dato for ikrafttredelse av lov, forskrift eller traktat DateTime 0..1
informasjon offisiell definisjon samt annen informasjon CharacterString 0..*
landKode Produktspesifikasjon: påkrevet på alle flater med unntak i Internasjonalt farvann Landkode (kodeliste) 1..*
link link til lov, forskrift eller traktat CharacterString 0..*
lovref Produktspesifikasjon: henviser til lover, forskrifter eller traktater CharacterString 0..*
navn CharacterString 1..*
oppdateringsdato for fastsatte grenser/flater er datafangstdato det samme som vedtaksdato eller dato for undertegning av traktat eller avtale DateTime 1..1
status Status 1..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
Real 0..1
DateTime 0..1
DateTime 0..1
CharacterString 0..*
Landkode 1..*
CharacterString 0..*
CharacterString 0..*
CharacterString 1..*
DateTime 1..1
Status 1..*
Name Type English Description
arealKvadratkilometer Real
datafangstdato DateTime
gyldigFra DateTime
informasjon CharacterString
landKode Landkode
link CharacterString
lovref CharacterString
navn CharacterString
oppdateringsdato DateTime
status Status

Vis SOSI_objekt_NMG_flater i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
CharacterString 0 ..*
Landkode 1 ..*
CharacterString 0 ..*
CharacterString 0 ..*
CharacterString 1 ..*
DateTime 1 ..1
Status 1 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Fiskerisone supertype SOSI_objekt_NMG_flater
arv subtype Landareal supertype SOSI_objekt_NMG_flater
arv subtype TilstøtendeSone supertype SOSI_objekt_NMG_flater
arv subtype Territorialområde supertype SOSI_objekt_NMG_flater
arv subtype InternasjonaltFarvann supertype SOSI_objekt_NMG_flater
arv subtype IndreFarvann supertype SOSI_objekt_NMG_flater
arv subtype Gråsonen supertype SOSI_objekt_NMG_flater
arv subtype Sjøterritorium supertype SOSI_objekt_NMG_flater
arv subtype Kontinentalsokkel supertype SOSI_objekt_NMG_flater
arv subtype DetSærskilteOmrådet supertype SOSI_objekt_NMG_flater
arv subtype Fiskevernsone supertype SOSI_objekt_NMG_flater
arv subtype Territorialfarvann supertype SOSI_objekt_NMG_flater
arv subtype LandIndreFarvann supertype SOSI_objekt_NMG_flater
arv subtype TidligereOmstridtOmråde supertype SOSI_objekt_NMG_flater
arv subtype EksklusivØkonomiskSone supertype SOSI_objekt_NMG_flater