ListeStatus LISTE_STATUS

kodeliste

Miljødirektoratet Utkast

statuskoder hentet fra Norsk Rødliste for arter og Fremmedartslista
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Datamangel DD
Høy risiko HI
Ikke egnet NA
Ikke vurdert NE
Ingen kjent risiko NK
Kritisk truet CR
Lav risiko LO
Livskraftig LC
Nær truet NT
Potensiell høy risiko PH
Regionalt utdødd RE
Sterkt truet EN
Svært høy risiko SE
Sårbar VU
Verdi Navn Beskrivelse
Datamangel
Høy risiko
Ikke egnet
Ikke vurdert
Ingen kjent risiko
Kritisk truet
Lav risiko
Livskraftig
Nær truet
Potensiell høy risiko
Regionalt utdødd
Sterkt truet
Svært høy risiko
Sårbar
Name Description Code value
Datamangel
Høy risiko
Ikke egnet
Ikke vurdert
Ingen kjent risiko
Kritisk truet
Lav risiko
Livskraftig
Nær truet
Potensiell høy risiko
Regionalt utdødd
Sterkt truet
Svært høy risiko
Sårbar

Vis ListeStatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1