Grensestatus GRENSESTATUS

kodeliste

Kartverket Gyldig

liste over juridisk status på den administrative grensa
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Traktat folkerettslig bindende avtale mellom to eller flere stater Traktat
Lovfestet fastsatt med hjemmel i lov Lovfestet
KongeligResolusjon beslutning fattet av Kongen i statsråd Merknad: Gjelder også Kronprinsregentens resolusjon og regjeringens resolusjon. KongeligResolusjon
RettskraftigDom grenseforløpet er bestemt av domstol, for eksempel Høyesterett, lagmannsrett, tingrett eller jordskifterett RettskraftigDom
Godkjent grenseforløpet er vedtatt og godkjent av øverste rette myndighet Godkjent
Foreslått grenseforløp som er i bruk, men som ikke er vedtatt av øverste rette myndighet Foreslått
Historisk grenseforløp som ikke lenger er i bruk til det opprinnelige formålet Historisk
Verdi Navn Beskrivelse
Traktat folkerettslig bindende avtale mellom to eller flere stater
Lovfestet fastsatt med hjemmel i lov
KongeligResolusjon beslutning fattet av Kongen i statsråd Merknad: Gjelder også Kronprinsregentens resolusjon og regjeringens resolusjon.
RettskraftigDom grenseforløpet er bestemt av domstol, for eksempel Høyesterett, lagmannsrett, tingrett eller jordskifterett
Godkjent grenseforløpet er vedtatt og godkjent av øverste rette myndighet
Foreslått grenseforløp som er i bruk, men som ikke er vedtatt av øverste rette myndighet
Historisk grenseforløp som ikke lenger er i bruk til det opprinnelige formålet
Name Description Code value
Traktat
Lovfestet
KongeligResolusjon
RettskraftigDom
Godkjent
Foreslått
Historisk

Vis Grensestatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1