Tilgjengelighetsvurdering AccessibilityAppraisal

kodeliste

Kartverket Erstattet

Fast skala for vurdering av tilgjengelighet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
tilgjengelig Oppfyller minstekrav til tilgjengelighet tilgjengelig
vanskeligTilgjengelig Oppfyller delvis minstekrav til tilgjengelighet (noen objektegenskaper kan avvike fra minstekrav og gjør at objektet er vanskeligere tilgjengelig, f.eks. høyere stigning eller tverrfall, avvik fra krav til bordhøyde, håndlist på bare en side, osv.). vanskeligTilgjengelig
ikkeTilgjengelig Vurdert, funnet å ikke oppfylle minstekrav ikkeTilgjengelig
ikkeVurdert Ikke vurdert ikkeVurdert
Verdi Navn Beskrivelse
tilgjengelig tilgjengelig Oppfyller minstekrav til tilgjengelighet
vanskeligTilgjengelig vanskeligTilgjengelig Oppfyller delvis minstekrav til tilgjengelighet (noen objektegenskaper kan avvike fra minstekrav og gjør at objektet er vanskeligere tilgjengelig, f.eks. høyere stigning eller tverrfall, avvik fra krav til bordhøyde, håndlist på bare en side, osv.).
ikkeTilgjengelig ikkeTilgjengelig Vurdert, funnet å ikke oppfylle minstekrav
ikkeVurdert ikkeVurdert Ikke vurdert
Name Type Description Code value
Available <undefined> Available
Poor accessibility <undefined> Poor accessibility
Not accessible <undefined> Not accessible
Not assessed <undefined> Not assessed

Vis Tilgjengelighetsvurdering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1