InntakType INNTAKTYPE

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

Type inntak: hovedinntak eller andre inntak
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Inntak i bekk under bre Inntak i bekk under bre Breinntak
Inntak av vann i bekk/elv inntak av vann i bekk/elv Bekkeinntak
Inntak i uregulert innsjø Inntak i uregulert innsjø Vanninntak
Inntak i regulert innsjø Inntak i regulert innsjø Magasininntak
Ukjent inntak type ukjent inntak funksjon Ukjent
Verdi Navn Beskrivelse
Inntak i bekk under bre Inntak i bekk under bre
Inntak av vann i bekk/elv inntak av vann i bekk/elv
Inntak i uregulert innsjø Inntak i uregulert innsjø
Inntak i regulert innsjø Inntak i regulert innsjø
Ukjent inntak type ukjent inntak funksjon
Name Type Description Code value
Inntak i bekk under bre <undefined>
Inntak av vann i bekk/elv <undefined>
Inntak i uregulert innsjø <undefined>
Inntak i regulert innsjø <undefined>
Ukjent inntak type <undefined>

Vis InntakType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1