YttergrenseTilstøtendeSone YTTERGRENSETILSTØTENDESONE

objekttype

Kartverket Gyldig

ytre begrensningslinje i hav, beregnet 24 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Fastlands-Norge

Vis YttergrenseTilstøtendeSone i NVDB Datakatalog