FotogrAvgrensingGruntOmråde

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

fotogrammetrisk avgrensingslinje gruntområde. Omtrentlig fotogrammetrisk skillelinje mellom dypt og grunt vann
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object

Vis FotogrAvgrensingGruntOmråde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1