Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Prospektering;;1;;; Røsking;;2;;; Skjerp;;3;;; Prøvedrift;;4;;; Gruvedrift;;5;;; Steinbrudd;;41;;; Mulig fremtidig uttaksområde;;42;;; Typelokalitet(er);;43;;; Grustak (massetak);;61;;; Utplanert massetak/endret arealbruk;;62;;; Observasjonslokalitet;;63;;; Leirtak;;64;;; Torvtak;;65;;; Naturlig grunnvannskilde;;71;;; Borebrønn;;72;;; Overvåkingsstasjon;;73;;;