Jernbanetype RailwayTypeValue JERNBANETYPE

kodeliste

Bane NOR Gyldig

Klassifisering av jernbaneanlegg i hht. konstruksjon/dimensjonering. Tunnelbane dekkjer og metro- og forstadsbanar.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
jernbane objektet er ein del av ein jernbane J
tunnelbane objektet er ein del av ein tunellbane/metro T
sporveg objektet er ein del av ein sporveg S
kabelbane objektet er ein del av ein kabelbane K
Verdi Navn Beskrivelse
jernbane objektet er ein del av ein jernbane
tunnelbane objektet er ein del av ein tunellbane/metro
sporveg objektet er ein del av ein sporveg
kabelbane objektet er ein del av ein kabelbane
Name Type Description Code value
Railway <undefined> Railway
Metro line <undefined> Metro line
Tram line <undefined> Tram line
Funicular line <undefined> Funicular line

Vis Jernbanetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1