Kommunegrense MunicipalityBoundary KOMMUNEGRENSE

objekttype

Kartverket Erstattet

avgrensing av kommune

Vis Kommunegrense i NVDB Datakatalog