Forvaltningsstatus FORVALTNINGSSTATUS

kodeliste

Kystverket Gyldig

Status på om nødhavner er vedtatt gjennom prosess (saksbehandling og høringsrunder)
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Foreslått Nødhavn er ennå ikke vedtatt gjennom prosess (saksbehandling og høringsrunder). Foreslått
Vedtatt Nødhavn er vedtatt gjennom prosess (saksbehandling og høringsrunder). Vedtatt
Verdi Navn Beskrivelse
Foreslått Nødhavn er ennå ikke vedtatt gjennom prosess (saksbehandling og høringsrunder).
Vedtatt Nødhavn er vedtatt gjennom prosess (saksbehandling og høringsrunder).
Name Description Code value
Foreslått
Vedtatt

Vis Forvaltningsstatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1