Kystreferanse CoastalReferenceLevel KYSTREF

kodeliste

Kartverket Gyldig

kystkonturens referansenivå
the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fotovannstand FOTOV
Middelvann normalnull K0
Middel høyvannstand MHV
Ikke kontrollert kontur USIKR
Verdi Navn Beskrivelse
FOTOV Fotovannstand
K0 Middelvann normalnull
MHV Middel høyvannstand
USIKR Ikke kontrollert kontur
Name Type Description Code value
Photogrammetric water level <undefined> Photogrammetric water level
Mean sea level <undefined> Mean sea level
Mean high water <undefined> Mean high water
Contour, not verified <undefined> Contour, not verified

Vis Kystreferanse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1