SsbArealbrukKilde KILDE

kodeliste

Statistisk sentralbyrå Erstattet

Beskriver kildene som er brukt for å avgrense arealfiguren.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bebygd figur SSB Objektet er avgrenset av eiendomsgrenser fra Matrikkelen, bebygd areal fra Ar5, samt veger og vann. Objektet må inneholde bygninger med en samlet grunnflate som dekker en viss del av figuren, normalt 4 prosent, men med noen unntak. BebygdFigurSsb
Ar5 Flateobjekt hentet direkte fra FKB arealressurs (Ar5). Ar5
Ar5 SSB Objekt hentet fra FKB arealressurs (Ar5), men grensene er justert av SSB for å tilpasses avgrensningene i FKB vann eller Felleskyst. Ar5Ssb
Bebygd buffer SSB Objektet er basert på en bygning som ikke oppfyller forutsetningene for å danne «Bebygd figur SSB», og derfor får tildelt et areal ved bufring i stedet. Bredden på bufferen er basert på bygningens bygningstype og grunnflate. BebygdBufferSsb
Vegkant buffer SSB Objekt som skal fange opp areal brukt til vegskulder og grøft eller fortau. Arealet er tildelt ved bufring. Bufferbreddene er basert på gjennomsnittsbredder for de ulike vegtypene, det er derfor knyttet usikkerhet til arealet for den enkelte forekomst. VegkantSsb
FKB anlegg Flateobjekt hentet direkte fra FKB anlegg. FkbAnlegg
FKB arealbruk Flateobjekt hentet direkte fra FKB arealbruk. FkbArealbruk
FKB jernbane SSB Objekt basert på linjeelementer med objekttype «Spormidt» eller «Jernbaneplattformkant» fra FKB jernbane. Tuneller er unntatt. Objektene er tildelt areal ved bufring. FkbJernbaneSsb
Havn punktdata SSB Objekt basert på punktdata fra en av følgende kilder; havner fra Kystverket, fergeterminaler fra Norkart, fergekaier fra NVDB vegnett eller stilleliggende passasjerskip fra AIS. Objektene er tildelt et areal ved å knyttes til elementer som er definerte som bebygde i Ar5. HavnPunktdataSsb
KRISS SSB Idrettsanlegg fra Kulturdepartementets register over idrettsanlegg og spillemiddelsøknader. Er tildelt et standardareal etter type idrettsanlegg. Arealet er gitt ved bufring. KrissSsb
N50 arealdekke Flateobjekt hentet direkte fra N50 arealdekke. N50Arealdekke
N50 arealdekke SSB Objekt hentet fra N50 arealdekke, men grensene er justert for å tilpasses andre datagrunnlag. N50ArealdekkeSsb
Vbase SSB Objekt basert på linjedata fra Vbase/Elveg. Tildelt areal ved bufring. Bufferbredden er basert på gjennomsnittsbredder for de ulike vegtypene. VbaseSsb
FKB veg SSB Objekt basert på linjeelement med objekttype «ParkeringsområdeAvgrensning» fra FKB veg, men der arealet er tilordnet av SSB. FkbVegSsb
Vegeiendom SSB Objektet er avgrenset av eiendomsgrenser fra Matrikkelen dersom eiendommen er dominert av veg. VegEiendomSsb
FKB veg Flateobjekt hentet direkte fra FKB veg. FkbVeg
FKB anlegg SSB Enten: Objekt basert på linjeelementer med objekttype «Damkant» eller «Rørgate» fra FKB anlegg. Objektene er tildelt areal ved bufring. Eller: Objekt basert på linjeelementer med objekttype «KaiBryggeKant» eller «MoloKant» fra FKB anlegg. Objektene er tildelt et areal ved å knyttes til elementer som er definerte som bebygde i Ar5. FkbAnleggSsb
FKB arealbruk SSB Objekt basert på idrettsanlegg fra FKB arealbruk, men der elementet også er tilknyttet en eiendom, eller den bebygde delen av en eiendom. FkbArealbrukSsb
Verdi Navn Beskrivelse
Bebygd figur SSB Objektet er avgrenset av eiendomsgrenser fra Matrikkelen, bebygd areal fra Ar5, samt veger og vann. Objektet må inneholde bygninger med en samlet grunnflate som dekker en viss del av figuren, normalt 4 prosent, men med noen unntak.
Ar5 Flateobjekt hentet direkte fra FKB arealressurs (Ar5).
Ar5 SSB Objekt hentet fra FKB arealressurs (Ar5), men grensene er justert av SSB for å tilpasses avgrensningene i FKB vann eller Felleskyst.
Bebygd buffer SSB Objektet er basert på en bygning som ikke oppfyller forutsetningene for å danne «Bebygd figur SSB», og derfor får tildelt et areal ved bufring i stedet. Bredden på bufferen er basert på bygningens bygningstype og grunnflate.
Vegkant buffer SSB Objekt som skal fange opp areal brukt til vegskulder og grøft eller fortau. Arealet er tildelt ved bufring. Bufferbreddene er basert på gjennomsnittsbredder for de ulike vegtypene, det er derfor knyttet usikkerhet til arealet for den enkelte forekomst.
FKB anlegg Flateobjekt hentet direkte fra FKB anlegg.
FKB arealbruk Flateobjekt hentet direkte fra FKB arealbruk.
FKB jernbane SSB Objekt basert på linjeelementer med objekttype «Spormidt» eller «Jernbaneplattformkant» fra FKB jernbane. Tuneller er unntatt. Objektene er tildelt areal ved bufring.
Havn punktdata SSB Objekt basert på punktdata fra en av følgende kilder; havner fra Kystverket, fergeterminaler fra Norkart, fergekaier fra NVDB vegnett eller stilleliggende passasjerskip fra AIS. Objektene er tildelt et areal ved å knyttes til elementer som er definerte som bebygde i Ar5.
KRISS SSB Idrettsanlegg fra Kulturdepartementets register over idrettsanlegg og spillemiddelsøknader. Er tildelt et standardareal etter type idrettsanlegg. Arealet er gitt ved bufring.
N50 arealdekke Flateobjekt hentet direkte fra N50 arealdekke.
N50 arealdekke SSB Objekt hentet fra N50 arealdekke, men grensene er justert for å tilpasses andre datagrunnlag.
Vbase SSB Objekt basert på linjedata fra Vbase/Elveg. Tildelt areal ved bufring. Bufferbredden er basert på gjennomsnittsbredder for de ulike vegtypene.
FKB veg SSB Objekt basert på linjeelement med objekttype «ParkeringsområdeAvgrensning» fra FKB veg, men der arealet er tilordnet av SSB.
Vegeiendom SSB Objektet er avgrenset av eiendomsgrenser fra Matrikkelen dersom eiendommen er dominert av veg.
FKB veg Flateobjekt hentet direkte fra FKB veg.
FKB anlegg SSB Enten: Objekt basert på linjeelementer med objekttype «Damkant» eller «Rørgate» fra FKB anlegg. Objektene er tildelt areal ved bufring. Eller: Objekt basert på linjeelementer med objekttype «KaiBryggeKant» eller «MoloKant» fra FKB anlegg. Objektene er tildelt et areal ved å knyttes til elementer som er definerte som bebygde i Ar5.
FKB arealbruk SSB Objekt basert på idrettsanlegg fra FKB arealbruk, men der elementet også er tilknyttet en eiendom, eller den bebygde delen av en eiendom.
Name Description Code value
Bebygd figur SSB
Ar5
Ar5 SSB
Bebygd buffer SSB
Vegkant buffer SSB
FKB anlegg
FKB arealbruk
FKB jernbane SSB
Havn punktdata SSB
KRISS SSB
N50 arealdekke
N50 arealdekke SSB
Vbase SSB
FKB veg SSB
Vegeiendom SSB
FKB veg
FKB anlegg SSB
FKB arealbruk SSB

Vis SsbArealbrukKilde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1