Funksjon 11542 FUNKSJON

kodeliste

Kartverket Gyldig

Angir hvilken funksjon sperringen har
Navn Beskrivelse Kodeverdi
betalingssperring Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes ved betaling betalingssperring
bussluse Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy) bussluse
fjernstyrtSperring Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes vha SMS, bombrikke, oppringning, vaktsentral e.l. fjernstyrtSperring
låstSperring Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes med nøkkel eller kode låstSperring
trafikkavviser Stein, blokk, pullert, rørgelender eller andre vegsperringer som ikke kan flyttes eller åpnes uten verktøy eller store kjøretøyer. trafikkavviser
ulåstSperring Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes manuelt uten nøkkel eller kode ulåstSperring
Verdi Navn Beskrivelse
betalingssperring Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes ved betaling
bussluse Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy)
fjernstyrtSperring Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes vha SMS, bombrikke, oppringning, vaktsentral e.l.
låstSperring Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes med nøkkel eller kode
trafikkavviser Stein, blokk, pullert, rørgelender eller andre vegsperringer som ikke kan flyttes eller åpnes uten verktøy eller store kjøretøyer.
ulåstSperring Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes manuelt uten nøkkel eller kode
Name Description Code value
19674 19674
19675 19675
19676 19676
19677 19677
19678 19678
19679 19679

Vis Funksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
19674 Betalingssperre 1 ..1
19675 Bussluse 1 ..1
19676 Fjernstyrt sperring 1 ..1
19677 Låst sperring 1 ..1
19678 Trafikkavviser 1 ..1
19679 Ulåst Sperring 1 ..1