Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk adresseinformasjonFraSSR;"Denne er brukt under konverteringen fra gammelt SSR for å overføre gateident fra SSR for navneenheter med navne(objekttype)kode ""Adressenavn"".";adresseinformasjonFraSSR;;; adressekode;Felt for å registrere adressekoden fra matrikkelen.;adressekode;;; historisk;Informasjom om historien til stedsnavnet eller stedet.;historisk;;; lokalitet;Tilleggsinformasjon om lokalitetenen som har betydning for stedsnavn.;lokalitet;;; matrikkelnummerFraSSR;Denne er brukt under konverteringen fra gammelt SSR for å overføre gnr/bnr/fnr for et utvalg av navneenhetene, basert på navneobjekttyper ;matrikkelnummerFraSSR;;; merknadFraSSR;Merknadstekst konvertert fra SSR. Det er ikke mulig å registrere denne typen tilleggsopplysning i ny SSR.;merknadFraSSR;;; navnesak;Navnesak;navnesak;;; språkfaglig;Informasjon av språkfaglig karakter som tileggsopplysning til stedsnavnet.;språkfaglig;;;