MinneType MINNETYPE

kodeliste

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

kategorier for annet minnesmerke
Navn Beskrivelse Kodeverdi
fellesMinnemerkeMedNavn minnesmerke for gravlagte i en navnet minnelund fellesMinnemerkeMedNavn
fellesMinnesmerkeUtenNavn minnesmerke for gravlagt i anonym minnelund fellesMinnesmerkeUtenNavn
særligMinnesmerke minnesmerker av kulturhistorisk verdi o.l. særligMinnesmerke
Verdi Navn Beskrivelse
fellesMinnemerkeMedNavn <font color="#0f0f0f">minnesmerke for gravlagte i en navnet minnelund </font>
fellesMinnesmerkeUtenNavn minnesmerke for gravlagt i anonym minnelund
særligMinnesmerke minnesmerker av kulturhistorisk verdi o.l.
Name Description Code value
fellesMinnemerkeMedNavn
fellesMinnesmerkeUtenNavn
særligMinnesmerke

Vis MinneType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1