ArealressursGrense AreaResourceBoundary

objekttype

Norsk institutt for bioøkonomi Erstattet

avgrensing for en eller to arealressursflater
delimitation for one or two area resource surfaces
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis ArealressursGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon ArealressursFlate 1..2 avgrensning/avgrensning ArealressursGrense 1..*