Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk avsluttet;;avsluttet;;; overvåkning;;overvåkning;;; tiltakGjennomført;;tiltakGjennomført;;; tiltakIgangsatt;;tiltakIgangsatt;;; uavklart;;uavklart;;; undersøkelseGjennomført;;undersøkelseGjennomført;;; undersøkelseIgangsatt;;undersøkelseIgangsatt;;;