Produktinformasjon

datatype

Statens vegvesen Ukjent

Betegnelsen produktet har hos produsenten. Nyttig når det skal skaffes fram erstatning for "utslitt" komponent.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
produktnavn navnet produktet har hos produsenten CharacterString 0..1
produsentnavn navnet på produsenten av produktet CharacterString 0..1
produktkode produsentens produktkode for produktet CharacterString 0..1
produsertÅr året produktet ble produsert Komponentdatering (datatype) 0..1
- aldersreferanse Ledningsalderreferanse (kodeliste) 1..1
- årstall Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
Komponentdatering 0..1
Name Type English Description
produktnavn CharacterString
produsentnavn CharacterString
produktkode CharacterString
produsertÅr Komponentdatering

Vis Produktinformasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Komponentdatering 0 ..1