Ledningsalderreferanse

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Navn Beskrivelse Kodeverdi
årstallSikkert aarstallSikkert
eldreEnnAngittÅr eldreEnnAngittAar
Verdi Navn Beskrivelse
årstallSikkert
eldreEnnAngittÅr
Name Description Code value
årstallSikkert
eldreEnnAngittÅr

Vis Ledningsalderreferanse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1