GrenseMellomNasjoner

objekttype

Kartverket Erstattet

grenser i hav som avgrenser norske områder fra andre lands områder, eller avgrensning av områder hvor flere stater har avtale om felles ressursutnyttelse
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
land angivelse av hvilke land grensa er knyttet til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Landkode (kodeliste) 1..*
MaritimeGrenser
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
grensestatus juridisk status på grensa Grensestatus (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
GRENSESTATUS Grensestatus (kodeliste) 30 1..1
LANDKODE Landkode 2 1..*
Name Type English Description
grense Kurve
grensestatus Grensestatus (kodeliste)
land Landkode

Vis GrenseMellomNasjoner i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Landkode 1 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype GrenseMellomNasjoner supertype MaritimeGrenser
arv subtype AvtalteGrenser supertype GrenseMellomNasjoner