TerrengdetaljKode FØLGER_TERRENGDET

kodeliste

Kartverket Ukjent

Kodeliste over hvilke terrengdetaljer en teiggrense kan følge.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Annet Grenselinje følger annen terrengdetalj. Merknad: Spesifiser eventuelt hva grensen følger under "informasjon" (kommunal tilleggsdel i matrikkelen) ANN
AnnetGjerde Grenselinje følger annet gjerde. AGJ
Bygning Grenselinje følger fasadelivet på bygning BYG
BygningsAnlegg Grenselinje følger kant av bygningsmessig anlegg. BYA
ElveBekkeDjupål Grenselinje følger djupålen i elv eller bekk. EBD
ElveBekkeKant Grenselinje følger kanten av elv eller bekk. EBK
ElveBekkeMidt Grenselinje følger midtlinjen av elv eller bekk. EBM
GeneralisertGeometriskMidtlinje Grenselinje følger generalisert geometrisk midtlinje (innsjø, fjord) GGM
Havkontur Grenselinje følger havkontur. HKO
IkkeTerrengdetalj Teiggrensen følger ingen terrengdetalj. (En "ikke-verdi") ITD
InnsjøKant Grenselinje følger innsjøkant. IKA
Lavbrekk Grenselinje følger lavbrekk (motsatt av vannskille). LBR
Steingjerde Grenselinje følger steingjerde. SGJ
StiKjerreveg Grenselinjen følger sti eller kjerreveg. SKJ
Vannskille Grenselinjen følger vannskillet. VSK
VegKant Grenselinjen følger vegkant. VKA
VegMidt Grenselinjen følger midten av veg. VMI
Verdi Navn Beskrivelse
Annet Grenselinje følger annen terrengdetalj. Merknad: Spesifiser eventuelt hva grensen følger under "informasjon" (kommunal tilleggsdel i matrikkelen)
AnnetGjerde Grenselinje følger annet gjerde.
Bygning Grenselinje følger fasadelivet på bygning
BygningsAnlegg Grenselinje følger kant av bygningsmessig anlegg.
ElveBekkeDjupål Grenselinje følger djupålen i elv eller bekk.
ElveBekkeKant Grenselinje følger kanten av elv eller bekk.
ElveBekkeMidt Grenselinje følger midtlinjen av elv eller bekk.
GeneralisertGeometriskMidtlinje Grenselinje følger generalisert geometrisk midtlinje (innsjø, fjord)
Havkontur Grenselinje følger havkontur.
IkkeTerrengdetalj Teiggrensen følger ingen terrengdetalj. (En "ikke-verdi")
InnsjøKant Grenselinje følger innsjøkant.
Lavbrekk Grenselinje følger lavbrekk (motsatt av vannskille).
Steingjerde Grenselinje følger steingjerde.
StiKjerreveg Grenselinjen følger sti eller kjerreveg.
Vannskille Grenselinjen følger vannskillet.
VegKant Grenselinjen følger vegkant.
VegMidt Grenselinjen følger midten av veg.
Name Description Code value
Annet
AnnetGjerde
Bygning
BygningsAnlegg
ElveBekkeDjupål
ElveBekkeKant
ElveBekkeMidt
GeneralisertGeometriskMidtlinje
Havkontur
IkkeTerrengdetalj
InnsjøKant
Lavbrekk
Steingjerde
StiKjerreveg
Vannskille
VegKant
VegMidt

Vis TerrengdetaljKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1