ForurensetGrunnType PollutedSoilType FORUR_GRUNNTYPE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

grov inndeling av forurenset grunn lokaliteter
rough classification of sites with polluted soil
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Deponi 1
Kommunalt deponi 2
Forurenset grunn 3
Krigsetterlatenskap 4
Verdi Navn Beskrivelse
1 Deponi
2 Kommunalt deponi
3 Forurenset grunn
4 Krigsetterlatenskap
Name Type Description Code value
Landfill <undefined> Landfill
Municipal landfill <undefined> Municipal landfill
Polluted soil <undefined> Polluted soil
Remains from the war <undefined> Remains from the war

Vis ForurensetGrunnType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1