ValgkretsId VALGKRETSID

datatype

Kartverket Gyldig

unik identifikasjon av en valgkrets innenfor en kommune i form av en kode eller et navn
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
valgkretsnummer løpenummer innenfor valgkretsens kommune CharacterString 1..1
valgkretsnavn navn til valgkrets CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
VALGKRETSNUMMER CharacterString 4 1..1
VALGKRETSNAVN CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
valgkretsnummer CharacterString
valgkretsnavn CharacterString

Vis ValgkretsId i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1