Medium MEDIUM

kodeliste

Geovekst Erstattet

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
I bygning/bygningsmessig anlegg I bygning/bygningsmessig anlegg B
I luft I luft L
På terrenget/på bakkenivå På terrenget/på bakkenivå (default-verdi) T
Under terrenget Under terrenget U
Alltid i vann Alltid i vann V
På Isbre På Isbre I
På sjøbunnen På sjøbunnen S
På vannoverflaten På vannoverflaten O
Tidvis under vann Tidvis under vann D
Under isbre Under isbre J
Under sjøbunnen Under sjøbunnen W
Ukjent Ukjent X
Verdi Navn Beskrivelse
I bygning/bygningsmessig anlegg I bygning/bygningsmessig anlegg
I luft I luft
På terrenget/på bakkenivå På terrenget/på bakkenivå (default-verdi)
Under terrenget Under terrenget
Alltid i vann Alltid i vann
På Isbre På Isbre
På sjøbunnen På sjøbunnen
På vannoverflaten På vannoverflaten
Tidvis under vann Tidvis under vann
Under isbre Under isbre
Under sjøbunnen Under sjøbunnen
Ukjent Ukjent
Name Type Description Code value
I bygning/bygningsmessig anlegg <undefined>
I luft <undefined>
På terrenget/på bakkenivå <undefined>
Under terrenget <undefined>
Alltid i vann
På Isbre
På sjøbunnen
På vannoverflaten
Tidvis under vann
Under isbre
Under sjøbunnen
Ukjent

Vis Medium i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1