MudretOmrådegrense DredgedAreaBoundary

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

grense for oppmudret anlegg eller område med regelmessig opprettholdt dybde
boundary for dredged facility or area with a continuously maintained depth
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis MudretOmrådegrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon MudretOmråde 1 avgrensning MudretOmrådegrense 0..*
assosiasjon Dybdeareal 0..1 mudretOmrAvgrensning MudretOmrådegrense 0..*