Sted STED

datatype

Artsdatabanken Erstattet

Datatype som inneholder stedsnavn på artsforekomstens funnsted, kommune og fylke.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kommune nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Kommunenummer (kodeliste) 1..1
fylke nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Fylkesnummer (kodeliste) 1..1
lokalitet Stednavnet der objektet ble registert The specific description of the place. Less specific geographic information can be provided in other geographic terms CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kommunenummer 1..1
Fylkesnummer 1..1
LOKALITET CharacterString 100 0..1
Name Type English Description
kommune Kommunenummer
fylke Fylkesnummer
lokalitet CharacterString

Vis Sted i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kommunenummer 1 ..1
Fylkesnummer 1 ..1
CharacterString 0 ..1