Fylkesnummer FYLKESNR

kodeliste

Artsdatabanken Erstattet

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
01 Østfold 01
02 Akershus 02
03 Oslo 03
04 Hedmark 04
05 Oppland 05
06 Buskerud 06
07 Vestfold 07
08 Telemark 08
09 Aust-Agder 09
10 Vest-Agder 10
11 Rogaland 11
12 Hordaland 12
13 Bergen (utgått) 13
14 Sogn og Fjordane 14
15 Møre og Romsdal 15
16 Sør-Trøndelag 16
17 Nord-Trøndelag 17
18 Nordland 18
19 Troms - Romsa 19
20 Finnmark - Finnmárku 20
Verdi Navn Beskrivelse
01 Østfold
02 Akershus
03 Oslo
04 Hedmark
05 Oppland
06 Buskerud
07 Vestfold
08 Telemark
09 Aust-Agder
10 Vest-Agder
11 Rogaland
12 Hordaland
13 Bergen (utgått)
14 Sogn og Fjordane
15 Møre og Romsdal
16 Sør-Trøndelag
17 Nord-Trøndelag
18 Nordland
19 Troms - Romsa
20 Finnmark - Finnmárku
Name Type Description Code value
01 <undefined>
02 <undefined>
03 <undefined>
04 <undefined>
05 <undefined>
06 <undefined>
07 <undefined>
08 <undefined>
09 <undefined>
10 <undefined>
11 <undefined>
12 <undefined>
13 <undefined>
14 <undefined>
15 <undefined>
16 <undefined>
17 <undefined>
18 <undefined>
19 <undefined>
20 <undefined>

Vis Fylkesnummer i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1