SpesialFotrutetype SPESIALFOTTYPERUTE

kodeliste

Kartverket Erstattet

Typer er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
historiskFerdselsrute Historisk ferdselsrute historiskFerdselsrute
kultursti Kultursti kultursti
kyststi Kyststi kyststi
natursti Natursti natursti
trimløype Trimløype trimløype
annet Annet annet
Verdi Navn Beskrivelse
historiskFerdselsrute historiskFerdselsrute Historisk ferdselsrute
kultursti kultursti Kultursti
kyststi kyststi Kyststi
natursti natursti Natursti
trimløype trimløype Trimløype
annet annet Annet
Name Description Code value
historiskFerdselsrute
kultursti
kyststi
natursti
trimløype
annet

Vis SpesialFotrutetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1