TilstøtendeSone TILSTØTENDESONE

objekttype

Kartverket Gyldig

sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 24 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen

Vis TilstøtendeSone i NVDB Datakatalog