SivAnlType SIVANLETYPE

kodeliste

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Erstattet

Egenskapen viser type sivilforsvarsenhet
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Distriktskontor Distriktskontor
Skole Skole
Verdi Navn Beskrivelse
Distriktskontor
Skole
Name Type Description Code value
Distriktskontor CharacterString
Skole CharacterString

Vis SivAnlType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1