LineærPosisjonPunkt

datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Gyldig

lineær posisjon som et punkt Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide). Realisering av ISO19148: LE_AtLocation
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon posisjon langs nettverkselementet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref<font color="#0f0f0f"> <i>ISO19148: atPosition - distanceAlong</i> </font> Real 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LRPUNKTPOSISJON Real 10 1..1
Name Type English Description
posisjon Real

Vis LineærPosisjonPunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype LineærPosisjonPunkt supertype LineærPosisjon