KaiobjektGenerell RoadSurfaceEdge

objekttype

Geovekst Gyldig

Abstrakt objekt som holder egenskaper som er felles for alle objekttyper i FKB-Havn
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kaiident Tekst i form av URL, nummer, navn eller annet som unikt definerer den aktuelle kaia innenfor den aktuelle havna. Denne egenskapen må ligge på alle geografiske objekter som tilhører kaia. CharacterString 1..1
kainavn Navn på kaien. Kan brukes til å angi navn på større kaiområde som inneholder flere kaifronter med hver sine identer. CharacterString 0..1
HavneobjektGenerell
havneident Tekst i form av URL, nummer, navn eller annet som unikt definerer et havneområde innenfor en UN/LOCODE-område. CharacterString 1..1
UNLOCODE Lokaliseringskode fra UN/LOCODE systemet som identifiserer et større havneområde Eks. Stavanger havn: NO SVG Se liste med lovlige kodeverdier her: https://service.unece.org/trade/locode/no.htm CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
HAVNEIDENT CharacterString 50 1..1
UNLOCODE CharacterString 6 1..1
KAIIDENT CharacterString 25 1..1
KAINAVN CharacterString 50 0..1
Name Type English Description
havneident CharacterString
UNLOCODE CharacterString
kaiident CharacterString
kainavn CharacterString

Vis KaiobjektGenerell i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kaifront supertype KaiobjektGenerell
arv subtype Lastbegrensningsområde supertype KaiobjektGenerell
arv subtype Kaifrontområde supertype KaiobjektGenerell
arv subtype KaiobjektGenerell supertype HavneobjektGenerell
arv subtype ObjektIdGenerell supertype KaiobjektGenerell