KulturminneHovedMateriale CulturalHeritageSiteCategory KM_MAT

kodeliste

Riksantikvaren Utkast

hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer.
main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.

Vis KulturminneHovedMateriale i NVDB Datakatalog