KorallrevBunntype

kodeliste

Havforskningsinstituttet Gyldig

kodeliste for observert bunntype mht. korallrev. Code list for observered bottomtype regarding to coral reefs.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
korallgrus Korallgrus: små skjelett-fragmenter (< 20 cm) av døde Lophelia koraller. Coral rubble: small skeleton fragments (< 20 cm) of dead Lophelia corals korallgrus
dødLophelia død Lophelia: større (>20 cm) fragmenter av døde korallskjeletter. Dead Lophelia: larger (>20 cm) fragments of dead coral skeleton. dødLophelia
levendeLophelia levende Lophelia: kolonier av levende Lophelia, med ulik størrelse. Live Lophelia: colonies of living Lophelia, of different sizes. levendeLophelia
ingenKorallerObservert ingen koraller observert: Ingen korallrev observert på videotransektet (midtposisjon). No coral observations: No observations of coral reefs at the videotransekt (shown with middle posiston). ingenKorallerObservert
Verdi Navn Beskrivelse
korallgrus Korallgrus: sm&#229; skjelett-fragmenter (&lt; 20 cm) av d&#248;de Lophelia koraller. Coral rubble: small skeleton fragments (&lt; 20 cm) of dead Lophelia corals
dødLophelia d&#248;d Lophelia: st&#248;rre (&gt;20 cm) fragmenter av d&#248;de korallskjeletter. Dead Lophelia: larger (&gt;20 cm) fragments of dead coral skeleton.
levendeLophelia levende Lophelia: kolonier av levende Lophelia, med ulik st&#248;rrelse. Live Lophelia: colonies of living Lophelia, of different sizes.
ingenKorallerObservert ingen koraller observert: Ingen korallrev observert p&#229; videotransektet (midtposisjon). No coral observations: No observations of coral reefs at the videotransekt (shown with middle posiston).
Name Description Code value
Coral rubble Coral rubble
Dead Lophelia Dead Lophelia
Live Lophelia Live Lophelia
No coral observations No coral observations

Vis KorallrevBunntype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1