Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk korallgrus;Korallgrus: små skjelett-fragmenter (< 20 cm) av døde Lophelia koraller. Coral rubble: small skeleton fragments (< 20 cm) of dead Lophelia corals;korallgrus;Coral rubble;;Coral rubble dødLophelia;død Lophelia: større (>20 cm) fragmenter av døde korallskjeletter. Dead Lophelia: larger (>20 cm) fragments of dead coral skeleton. ;dødLophelia;Dead Lophelia;;Dead Lophelia levendeLophelia;levende Lophelia: kolonier av levende Lophelia, med ulik størrelse. Live Lophelia: colonies of living Lophelia, of different sizes.;levendeLophelia;Live Lophelia;;Live Lophelia ingenKorallerObservert;ingen koraller observert: Ingen korallrev observert på videotransektet (midtposisjon). No coral observations: No observations of coral reefs at the videotransekt (shown with middle posiston). ;ingenKorallerObservert;No coral observations;;No coral observations