SefrakIdent

datatype

Kartverket Utkast

sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnummer og husløpenummer Merknad: Er entydig identifisering av sefrakminner, og alle tre delene må være utfylt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
sefrakKommune nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste CharacterString 1..1
registreringskretsnummer Registreringskretsnummer er Riksantikvarens oppdeling av kommunen. Tilsvarer gamle kirkekretser. Må være større enn 0. Integer 1..1
huslopenummer Løpenummer innen kretsnummer. Er entydig nøkkel for kulturminne sammen med kommune og kretsnummer. Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LOKALID CharacterString 100 1..1
SEFRAKKOMMUNE CharacterString 4 1..1
REGISTRERINGSKRETSNUMMER Integer 1..1
HUSLØPENUMMER Integer 1..1
Name Type English Description
lokalId CharacterString localId
sefrakKommune CharacterString
registreringskretsnummer Integer
huslopenummer Integer

Vis SefrakIdent i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1