GrensepunkttypeSjø

datatype

Kartverket Ukjent

angivelse av egenskaper på punktnivå
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grensetypeSjø GrensetypeSjø 0..1
punktnavn CharacterString 0..1
punktnummer CharacterString 0..1
informasjon CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
GrensetypeSjø 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
grensetypeSjø GrensetypeSjø
punktnavn CharacterString
punktnummer CharacterString
informasjon CharacterString

Vis GrensepunkttypeSjø i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GrensetypeSjø 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1