Status Status STATUS

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc
the condition of the object Examples:In use, in operation, obsolete, planned, etc.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Drift D
Nedlagt N
Ombygd O
Planlagt P
Planlagt illustrert Illustrert fremtidig situasjon (Tidligere SITSTAT = 1) P1
Planlagt, prosjektert Prosjektert fremtidig situasjon (Tidligere SITSTAT = 2) P2
Under arbeid U
Vedtatt V
Fjernet FJ
Verdi Navn Beskrivelse
Drift
Nedlagt
Ombygd
Planlagt
Planlagt illustrert Illustrert fremtidig situasjon (Tidligere SITSTAT = 1)
Planlagt, prosjektert Prosjektert fremtidig situasjon (Tidligere SITSTAT = 2)
Under arbeid
Vedtatt
Fjernet
Name Type Description Code value
Operations <undefined> Operations
Discontinued <undefined> Discontinued
Rebuilt <undefined> Rebuilt
Planned <undefined> Planned
Illustrated as planned <undefined> Illustrated future situation (Previously SITSTAT = 1 Illustrated as planned
Planned, engineered <undefined> Planned future situation (Previously SITSTAT = 2) Planned, engineered
In progress <undefined> In progress
Vedtatt <undefined>
Removed <undefined> Removed

Vis Status i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1